Verejné obstarávanie

Názov projektu:

Zavedenie Integrovaných manažérskych systémov v rámci štandardov noriem ISO v spoločnosti BJ ENERGY s.r.o.

Kód projektu v ITMS2014+: 313031N864

[tnc-pdf-viewer-iframe file=“/wp-content/uploads/BJ-ENERGY-Vyzva-na-predlozenie-ponuky-VO.pdf“ width=“100%“ height=“1000″ download=“true“ print=“false“ fullscreen=“true“ share=“false“ zoom=“false“ open=“true“ pagenav=“false“ logo=“false“ find=“true“ current_view=“true“ rotate=“false“ handtool=“false“ doc_prop=“false“ toggle_menu=“false“ toggle_left=“false“ scroll=“false“ spread=“false“ default_scroll=“0″ default_spread=“0″ language=“sk-SK“ page=““ default_zoom=“auto“ pagemode=“none“ iframe_title=“Verejné obstarávanie“]