Tryskanie

Naša spoločnosť disponuje tryskacou kabínou o veľkosti 14 x 7 m s integrovaným koľajovým systémom. Tryskanie vykonávame ručne za pomoci oceľovej drte a stlačeného vzduchu.

Tryskanie je jednou z metód na úpravu materiálov pred ich konečným spracovaním, zváraním alebo lakovaním.

Tryskanie
Tryskanie

Úprava povrchu tryskaním sa používa na odstránenie nežiaducich častí z povrchov rôznych materiálov. Mechanicky sa nestála povrchová vrstva, olejové, skorodované a nekovové nánosy odstraňujú silným prúdom vzduchu a abrazívom. Tryskanie sa používa na odstránenie struskov po tvárnení, odstránenie korózie a povlakov z kovov, čistenie povrchu pred a po zváraní, odstránenie ostrých hrán po spracovaní. Je tiež účinné pri zviditeľňovaní chýb na povrchu materiálu.

Následne sa prostredníctvom zdrsnenia povrchu vytvorí kotviaci profil, vrúbkovaný reliéf. Výsledkom je vytvorenie vhodného povrchu na ďalší postup – zváranie – lakovanie. Samotný proces tryskania môže byť upravený podľa konkrétnych požiadaviek na hrubosť tryskania a typu materiálu.