Certifikácia

Spoločnosť BJ Energy vlastní certifikáty širokej oblasti svojho trhového pôsobenia v najvyššej možnom stupni.

Systém manažérstva kvality, systém environmentálneho manažérstva a systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

Integrovaný manažérsky systém (IMS)

 • ISO: 9001:2016
 • ISO: 14001:2016
 • ISO: 45001:2019

Systém kvality zvárania oceľových konštrukcií a zvárania železničných vozidiel.

 • STN EN ISO 3834 – 2 od roku 2019
 • STN EN ISO 1090 – 2 EXC – 4 od roku 2019
 • STN EN ISO 15085 – 2 CL 1 od roku 2022
 • Certifikát ISO 15085 – 2 – Európsky výbor pre zváranie železničných vozidiel (ECWRV)
 • Certifikácia metódy zvárania – WPQR
 • Certifikácia metódy rezania – CPQR
 • Vypracovanie WPS

Podľa požiadaviek zadávateľa vieme zabezpečiť činnosti:

 • NDT VT2 a VT2 – PED
 • NDT PT2 a PT2 – PED
 • NDT MT a UD

Máme k dispozícii skúsených a certifikovaných zváračov pre technológie MAG, TIG a medzinárodných zváračských technológov, európskych zváračských inžinierov.

 • IWE – Medzinárodný zvárací inžinier
 • IWT – Medzinárodný zvárací technológ
Certifikát ISO 9001 14001 45001
Certifikát EN 15085
Certifikát EN 1090
Certifikát ISO 3834-2
EN-15085-2
CPQR-2272