Revitalizácie a rekonštrukcie

Strojárska spoločnosť BJ Energy s.r.o., r.s.p. vykonáva revitalizácie obcí, miest, spoločenského, či kultúrneho majetku.

Ponúkame výhodné možnosti v prípade verejného obstarávania, či priameho zadania.

Bližšie informácie.

Naše primárne zameranie je oblasť kovovýroby, sekundárna je oblasť obchodu.

V segmente kovovýroby realizujeme:
•    Oceľové konštrukcie pre športové štadióny, fasádne konštrukcie, atypické konštrukcie,
•    Tribúny, prístrešky, vyhliadkové veže,
•    Oplotenie športových a detských ihrísk, pozemkov,
•    Lávky, mostíky, zábradlia, držadlá,
•    Mestský mobiliár – stojany na smetné koše, na bicykle, lavičky, parkovacie zábrany, fontánky

Projekty

Názov projektu: Revitalizácia parku – Spišská Teplica

Objednávateľ: obec Spišská Teplica

Obdobie realizácie: 9/2023 – 11/2023

Popis realizácie: Výroba, dodanie a montáž  oceľového materiálu na kotvenie lamelových drevených stien,

                              taktiež aj oceľové profily a oceľové konštrukcie chodníkov.

Názov projektu : Kaplnka Spišská Teplica

Objednávateľ: obec Spišská Teplica

Obdobie realizácie: 11/2023 – 12/2023

Popis realizácie: Dodanie nosnej konštrukcie kaplnky, rôznych kovových prvkov.

Názov projektu: Oprava kupol a strechy observatória s prístavbou Astronomického ústavu SAV v.v.i. 

                              na Skalnatom plese – 3. etapa oprava otvárania dverí a otáčania veľkej kupoly

Objednávateľ: Astronomický ústav Slovenskej akadémie vied

Obdobie realizácie: 1. a 2. etapa 8/2022 – 10/2022

                                    3. etapa 8/2023 – 12/2023

Popis realizácie: Spolupráca pri oprave strechy a kupoly observatória s prístavbou

                             Astronomického ústavu SAV, v. v. i., na Skalnatom plese pri 1.-2. etape.

                             Rekonštrukcia mechanických pohyblivých častí otvárania dverovej štrbiny a otáčania

                             veľkej kupoly – 3.etapa

Názov projektu: Príprava a vybudovanie cyklistického chodníka na trase Tatranská Lomnica – Tatranská Kotlina

Objednávateľ: Mesto Vysoké Tatry

Obdobie realizácie: 6/2020 – 11/2020

Popis realizácie: Vybudovanie oceľových prvkov, zábradlí, ťahokovových výplní a dizajnového

                             nadstrešenia cyklotrasy.