Rezanie laserom

Rezanie materiálov za pomoci laserového lúča (rezanie laserom)  je postavené na využití veľmi silného elektromagnetického žiarenia, ktoré je vysielané v tenkom, nerozptýlenom lúči. Vďaka veľmi malému priemeru lúča je aj tepelne ovplyvnená oblasť minimálna. Pri rezaní sa materiál topí a odparuje alebo ho odnesie prúd plynu, prípadne zhorí. Povrch rezu je veľmi kvalitný. Laser je vhodný na delenie materiálov podľa druhu do hrúbky 20 mm, najmä na oceľ, nerezové plechy, hliník, a pod.

BJ Energy rezanie laserom

Takýto spôsob rezania materiálov zabezpečuje vysokú presnosť, účinnosť a rýchlosť rezania. Výhodou je vytváranie hladkých hrán po rezaní, presné rezanie materiálu, takže nevzniká potreba ešte ďalšieho opracovania.

CNC obrábanie laser