Podpora EU – Zabezpečenie publicity

Projekt: Zavedenie Integrovaných manažérskych systémov v rámci štandardov noriem ISO v spoločnosti BJ ENERGY s.r.o.

Cieľom projektu je zvýšenie konkurencie schopnosti a dôveryhodnosti našej spoločnosti prostredníctvom zvýšenia štandardu certifikáciou 2 skupín efektívnych Integrovaných manažérskych systémov (IMS), ktorých filozofia vychádza z vízie prieniku implementácie medzinárodných noriem týkajúcich sa manažérstva kvality, environmentálneho manažérstva, manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia a manažérstva výrobných oblastí a realizácie našej spoločnosti. Projekt je spolu-financovaný Európskym fondom regionálneho rozvoja.

Prijímateľ: BJ Energy s.r.o.
Kód ITMS2014+: 313030N864

[tnc-pdf-viewer-iframe file=“/wp-content/uploads/BJEnergy-WEB-propagacia.pdf“ width=“100%“ height=“600″ download=“true“ print=“false“ fullscreen=“true“ share=“false“ zoom=“false“ open=“true“ pagenav=“false“ logo=“false“ find=“true“ current_view=“true“ rotate=“false“ handtool=“false“ doc_prop=“false“ toggle_menu=“false“ toggle_left=“false“ scroll=“false“ spread=“false“ default_scroll=“0″ default_spread=“0″ language=“sk-SK“ page=““ default_zoom=“auto“ pagemode=“none“ iframe_title=“Podpora EU – Zabezpečenie publicity“]